Haagse Kracht Clubs

Haagse Kracht Clubs: Klaar voor de Toekomst
Den Haag is de sportstad aan zee. Om dit te blijven is het belangrijk dat onze Haagse Clubs
in hun kracht staan en klaar zijn voor de toekomst. Onderzoek laat zien dat leden en
buurtbinding heel belangrijk zijn voor de toekomst van een club. Het is daarom goed voor
sportclubs om nu te investeren in deze thema’s. Zo worden ze klaargestoomd voor de
toekomst en worden ze echte Haagse Kracht Clubs.

Hoe kunnen sportverenigingen zich voorbereiden op de toekomst?

  • Maak gebruik van de ondersteuningsmogelijkheden die de gemeente biedt. Specifieke
    middelen zijn beschikbaar gesteld om de band tussen sportverenigingen, hun leden en
    de buurt te versterken.
  • Neem contact op met de sportconsulent. En bekijk samen hoe de sportclub sterker kan
    worden.

Een Haagse Kracht Club

Een sportclub met genoeg betrokken en tevreden leden, met oog voor de wijk, heeft de
toekomst. Dit zijn Haagse Kracht Clubs. Hieronder wordt uitgelegd wat de gemeente verstaat
onder de twee thema’s: leden en verbondenheid met de buurt.

Leden

Leden moeten zich thuis voelen bij een vereniging, zichzelf kunnen zijn, zich gehoord voelen
en toegang hebben tot sportaanbod dat aansluit bij hun behoeften. Daarnaast draait de club
compleet op deze leden: de vrijwilligers. Tevreden leden laten meer betrokkenheid zien en
willen zich in te zetten voor de vereniging. Naast het behouden van leden is aandacht voor
ledenwerving ook belangrijk voor verenigingen. Door verschillende doelgroepen aan te
spreken kan de club groeien en diversiteit bevorderen.

Verbondenheid met de buurt

Lokale verenigingen die de buurt omarmen, kunnen met hun sportieve- en sociale aanbod,
inspelen op veranderde behoeften in de omgeving. Dit maakt hen aantrekkelijk voor
potentiële leden. Verenigingen met oog voor de verandering in hun directe omgeving werken
samen met andere buurtorganisaties, zoals de buurtvereniging, de wijkagent en
jongerenwerkers. En zijn daardoor onmisbaar in de wijk.

Heb je vragen over Haagse Kracht Club of wil je er direct mee aan de slag gaan? Neem contact op met de sportconsulent uit jouw stadsdeel.