Op gogo.denhaag.nl wordt door verschillende partners van de gemeente informatie geplaatst. Alle partijen die informatie plaatsen op de website doen dit met de grootst mogelijke zorg en doen er alles aan de informatie actueel en juist te houden.

De gemeente Den Haag garandeert echter niet dat de inhoud van de website volledig, accuraat en juist is. Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stelt de gemeente uw reactie bijzonder op prijs.

U kunt dit laten weten via het contactformulier(externe link).

Antwoordprocedure

Reacties die worden ingediend per e-mail of met behulp van het webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dat betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 6 tot 8 weken een reactie van de gemeente kan verwachten.

Privacy

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de gemeente.

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de website en al zijn onderdelen (waaronder fora) zijn gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Content van derden

Het is mogelijk dat de website applicaties, content en/of diensten van derden en/of links naar websites van derden bevat. De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van applicaties, content en/of diensten van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de website. Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

Beveiliging systemen

De gemeente Den Haag spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. De gemeente Den Haag legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Zij is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een gebruiker van het platform, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. De gemeente Den Haag is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op het Platform, waaronder mede – maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van de website die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.