We kunnen weer samen sporten!

Toegankelijkheidsverklaring

Deze site is goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. We proberen te voldoen aan de Europese standaard EN 301 549. Binnenkort laten we de website toetsen, zodat wij de toegankelijkheidsverklaring kunnen bijwerken.

Ervaar jeĀ een probleem met de toegankelijkheid van deze website? Neem contact met ons op via gogo@denhaag.nl