Kom in beweging!
Afbeelding
Kind en vrijwilliger zijn aan het handboogschieten

Extra ondersteuning sportaanbieders

Met het project Go Go Den Haag doen wij er samen met jullie alles aan om de Hagenaar (weer) aan het sporten te krijgen! Jullie zijn hierin een heel belangrijke schakel. Daarom ondersteunen en faciliteren we jullie waar mogelijk. Het aanbod op deze pagina maakt onderdeel uit van het project Go Go Den Haag en is bedoeld voor alle Haagse sportaanbieders.

Op deze pagina vind je informatie over de thema's. Per thema geven we aan welk aanbod er beschikbaar is. 

 • Vrijwilligers
 • Financiën
 • Leden
 • Beleid & Visie
 • Open Club
 • Accommodaties
 • Positieve sportcultuur
 • Communicatie
 • Goed bestuur

Neem vooral contact op met de sportconsulent uit jouw stadsdeel of wijk als je gebruik wil maken van één of meerdere producten of diensten.  

Thema: Vrijwilligers

 • Een beleidsplan vrijwilligers geeft verenigingen houvast op vrijwilligersgebied (denk aan vrijwilligerswerving en -behoud). Via dit invulformat kun je binnen één uur een volledig vrijwilligers beleidsplan opstellen. Neem contact op met de sportconsulent voor een Word-document.
   
 • Iedere Haagse sportvereniging kan sinds dit jaar gratis gebruik maken van de app ‘Taakie’. Dit zetten we door. De app kan je gebruiken om vrijwilligers te registreren en ze op verschillende ‘taakies’ (werkzaamheden) in te zetten. 
   
 • In het 4e kwartaal bieden wij het traject ‘Meer vrijwilligers in korte tijdaan. Dit is een succesvolle landelijke methodiek voor de werving van vrijwilligers binnen je vereniging. Het doel van deze methodiek is dat (sport)verenigingsleden die nog niet vrijwillig actief zijn, dat wel worden. 

Thema: Financiën 

 • Je kunt als vereniging 12 maanden lang gratis profiteren van ondersteuning in het sponsorbeleid door SponsorVisie. Elke maand ontvang je concrete tips en tricks en kun je gebruik maken van het online platform vol met praktische hulpmiddelen en support van de specialisten van SponsorVisie. 
   
 • Workshop subsidies aanvragen. Tijdens deze workshop leer je meer over fondsen en subsidies voor sportverenigingen. Welke zijn er? Waar zijn ze voor? Komt jouw vereniging ervoor in aanmerking? En welke stappen zet je vervolgens? 
   
 • Hulp van een financieel expert. Heeft jouw vereniging de begroting niet voldoende op orde? Dan kan een financieel expert helpen. Bijvoorbeeld om geld te besparen of om nieuwe inkomstenbronnen te vinden.

Thema: Leden 

 • Iedere sportvereniging ontvangt bij interesse het Haags Handboek Ledenwerving, -binding & -behoud. Dit handboek staat vol met praktische tips om leden aan te trekken, leden te binden en leden te behouden.
   
 • In het tweede kwartaal organiseren we bijeenkomst, waarbij uitgelegd wordt hoe je het handboek in de praktijk in kan inzetten om aan het thema leden te werken. 
   
 • We zetten sportcoördinatoren in voor ondersteuning van sportverenigingen bij:
  • het ontwikkelen van nieuw sportaanbod;
  • Het ontwikkelen van nieuwe lidmaatschapsvormen.

Thema: Beleid & Visie 

 • Je kunt als vereniging gratis gebruik maken van onafhankelijk advies van het Ondernemersklankbord (OKB). Het doel van deze samenwerking is om sport en het bedrijfsleven samen te brengen. Voor vragen m.b.t. samenwerking met het bedrijfsleven, club identiteit, marketing, innoveren of creatieve oplossingen bedenken, staat het OKB voor jouw vereniging klaar. 
   
 • Ook van de diensten van de SESAM Academie kun je gratis gebruik maken. Deze academie zet zich in om onder andere sportverenigingen te ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een beleidsplan, een subsidieaanvraag, het aangaan van samenwerkingen en het opzetten van vrijwilligersbeleid.  
   
 • Een meerjarenbeleidsplan (MJBP) geeft de vereniging houvast voor de komende jaren. Waar wil de vereniging over 4 jaar staan en hoe denkt de vereniging dit te bereiken? Via dit invulformat kun je binnen één uur een volledig meerjarenbeleidsplan opstellen. Neem contact op met de sportconsulent voor een Word-document.
   

Thema: Open Club

 • We zetten extra Sportcoördinatoren in die jullie kunnen ondersteunen bij het vergroten van jullie maatschappelijke rol. Deze Sportcoördinatoren kunnen bijvoorbeeld helpen bij het aanstellen van een verantwoordelijke binnen de vereniging op dit thema. Ook kunnen zij meehelpen bij het opstellen van een beleidsplan en ondersteuning bieden om die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. 
   

Thema: Accommodaties

 • De nieuwe Subsidieregeling investeringen accommodaties sportverenigingen Den Haag 2021 is op 1 augustus 2021 in werking getreden De nieuwe regeling stimuleert je als vereniging om verbeteringen aan de accommodatie door te voeren en deze toekomstbestendiger te maken. In de nieuwe regeling is daarnaast meer nadruk gelegd op het stimuleren van energiebesparende maatregelen.
   
 • Wil je jouw sportaccommodatie verduurzamen en hierdoor direct kosten besparen? Vraag dan een gratis energiescan aan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en om in aanmerking te komen voor verdere begeleiding bij het verduurzamen van jouw sportaccommodatie! 

Thema: Positieve sportcultuur

 • Je kunt als vereniging (beginnende) vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) aanmelden voor de VCP-cursussen. Deze vinden dit najaar plaats. Dit zijn fysieke cursussen waarbij VCP’ers handvatten krijgen om op de vereniging deze rol op te kunnen pakken. 
   
 • Project 'met andere ogen': middels virtual reality stappen deelnemers in het leven van anderen. Ze verplaatsen zich eventjes in de leefwereld en ervaringen van mensen die ze (nog) niet kennen, of misschien wel nooit mee in aanraking komen. Deze persoon kan een andere huidskleur of culturele achtergrond hebben, maar ook een andere seksuele voorkeur, leeftijd of religie. Ze luisteren naar hun persoonlijke verhalen en worden geconfronteerd met hun dagelijkse dilemma’s. Zo maken deelnemers kennis met nieuwe geluiden, inzichten en perspectieven. Inmiddels zijn deze 'ervaringen' op meerdere verenigingen gehouden. Deze workshop is gratis, kan op de vereniging gehouden worden en kan aangevraagd worden via sportsupport@denhaag.nl.
   
 • Workshop: Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Vrijwilligers en leden hebben ontzettend veel invloed op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op een vereniging. Tijdens deze scholing word je je daar nog bewuster van. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Deze workshop biedt handvatten voor iedereen op de vereniging. 
   
 • Workshop: Een open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+). Met deze 1,5 uur durende workshop zet je met je vereniging een grote stap in de goede richting om alle sporters binnen jouw vereniging zich thuis te laten voelen. Je krijg je handvatten aangereikt om leden zichzelf te kunnen laten zijn. 
   
 • Bijeenkomsten trainersbegeleiding. Wekelijks zetten duizenden trainers zich op de sportverenigingen in Nederland in om met heel hun hart training te geven. Zij zijn, samen met de andere vrijwilligers, vaak de ruggengraat van je vereniging. Deze trainers verdienen daarom persoonlijke aandacht. En dat is precies waar deze bijeenkomst op ingaat. Thema’s als coaching van de trainers zelf en pedagogische trainingsvaardigheden komen aan bod. Ook wordt kennis en ervaring gedeeld tussen de verschillende trainers en verenigingen.  

Thema: Communicatie

 • Masterclass 'Presteren met Communiceren'. Deze masterclass bestaat uit 3 plenaire werksessies met tussendoor een stukje ‘huiswerk’ en begeleiding. Tijdens de masterclass wordt, onder begeleiding van sessieleider Martin van Berkel, toegewerkt naar een eigen communicatieplan. Natuurlijk worden er ook tips en ervaringen gedeeld tussen de verenigingen. Er kunnen maximaal 8 verenigingen deelnemen met minimaal 2 personen per vereniging. Deelname is gratis. De sessies kunnen heel goed online gevolgd worden en zijn dus laagdrempelig om vanuit huis aan deel te nemen.

  De eerstvolgende masterclass start op maandag 25 april om 19.30 uur (avond 1), 23 mei (avond 2) en 13 juni (avond 3). Meld je uiterlijk 11 april aan via bas.aukes@denhaag.nl. Voor vragen neem contact op met Bas Aukes via 06 83645971.
   

 • Vanaf september 2022 kunnen Haagse verenigingen wederom een beroep doen op de hulp van derdejaars communicatie studenten van de Haagse Hogeschool! Zij doorlopen een traject van 5 maanden waarin ze ook aan jouw vereniging een tweetal adviezen kunnen uitbrengen. Ze onderzoeken onder andere hoe (potentiële) leden naar jullie vereniging kijken en brengen op basis van deze analyse een concreet communicatieadvies uit hoe je als vereniging nieuwe leden kunt werven of bestaande leden activeert om actiever te zijn binnen de vereniging. Afgelopen jaar zijn meer dan 25 Haagse sportaanbieders geholpen en bleek dit traject echt een succes. Mocht je nu al geïnteresseerd zijn in deze ondersteuning laat dit dan weten via bas.aukes@denhaag.nl. Voor de zomer volgt nog een aanmeldingsprocedure met meer informatie.
   
 • Handboek communicatie voor sportverenigingen. Zelf aan de slag? Behoefte aan inspiratie of een naslagwerk? Communicatie verandert. Razendsnel zelfs. Het handboek geeft antwoorden en praktische tips voor de communicatievraagstukken van sportclubs. Het door Martin van Berkel geschreven boek (verzorgd tevens de masterclass), helpt bestuurders en pr- en communicatiefunctionarissen de communicatie van hun verenigingen naar een hoger niveau te tillen, zowel in strategie als in de concrete, dagelijkse uitvoering. Het handboek kost €29,15 en kun je bestellen via deze link

Thema: Goed bestuur

 • Bestuurders van sportverenigingen kunnen zich verder ontwikkelen in hun rol door de opleiding ‘Besturen met Impact’ van de KNVB te volgen. De opleiding start in het najaar, bestaat uit 4 bijeenkomsten en is opgebouwd langs de thema’s: Persoonlijk Leiderschap, Strategisch Besturen, Verbinden en Maatschappelijk Ondernemerschap. Je leert jouw vereniging beter te organiseren en je krijgt de mogelijkheid je als bestuurder verder te ontwikkelen. In Den Haag is deze opleiding ook toegankelijk voor bestuurders van verenigingen van andere sporten dan voetbal.
   
 • In het 4e kwartaal is de workshop ‘4 inzichten voor bestuurders’ te volgen. De 4 inzichten zijn: ‘Samen doen’, ‘Meenemen’, ‘Eigenaarschap’ en ‘Support’. In samenwerking met andere sportbestuurders krijg je de mogelijkheid op je eigen manier te groeien als bestuurder en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. De 4 Inzichten helpen je om de juiste focus te houden binnen de vereniging en inzicht te krijgen in jezelf en anderen. De kracht van deze workshop zit in het feit dat je als verenigingsbestuurders kunt leren van elkaars ervaringen waarbij herkenbare en dagelijkse situaties aan bod komen.
 • Bestuursondersteuning voor Haagse sportverenigingen
  Heeft jouw club behoefte aan het schrijven van een projectplan? Wil de club de organisatiestructuren graag doorontwikkelen of nieuwe bestuursleden vinden? Heeft de club ondersteuning nodig om financieel gezond te worden/blijven? Dit zijn een aantal vragen waar de professionele vrijwilligers van de SESAM-academie zich graag belangeloos voor inzetten.

  De SESAM Academie ondersteunt Haagse sportaanbieders die op zoek zijn naar organisatorische hulp. Dit doen zij door (indien gewenst) langdurig persoonlijke begeleiding, bestuurscoaching toe te passen en/of bestuurstaken op te pakken. De SESAM Academie biedt concrete ‘handjes’ bij bestuurlijke taken, zoals het opstellen van plannen, werven van fondsen, financiële vraagstukken of organisatorische uitdagingen.

  Mocht de club interesse hebben in deze persoonlijke ondersteuning, geef dit dan door aan jouw sportconsulent. De SESAM Academie zal een intakegesprek inplannen, waarin gezamenlijk de begeleiding wordt afgesproken.

  Voor meer informatie kun je terecht op de website van de SESAM Academie.