Accommodaties

  • De nieuwe Subsidieregeling investeringen accommodaties sportverenigingen Den Haag 2021 is op 1 augustus 2021 in werking getreden De nieuwe regeling stimuleert je als vereniging om verbeteringen aan de accommodatie door te voeren en deze toekomstbestendiger te maken. In de nieuwe regeling is daarnaast meer nadruk gelegd op het stimuleren van energiebesparende maatregelen.
  • Wil je jouw sportaccommodatie verduurzamen en hierdoor direct kosten besparen? Vraag dan een gratis energiescan aan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en om in aanmerking te komen voor verdere begeleiding bij het verduurzamen van jouw sportaccommodatie!