Extra ondersteuning

Met het project Go Go Den Haag doen wij er samen met jullie alles aan om de Hagenaar (weer) aan het sporten te krijgen! Jullie zijn hierin een heel belangrijke schakel. Daarom ondersteunen en faciliteren we jullie waar mogelijk. Het aanbod op deze pagina maakt onderdeel uit van het project Go Go Den Haag en is bedoeld voor alle Haagse sportaanbieders.

Op deze pagina vind je informatie over de thema’s. Per thema geven we aan welk aanbod er beschikbaar is.

__________

Leden

Leden zijn cruciaal voor het voortbestaan van een vereniging. Zonder leden heeft een vereniging simpelweg geen bestaansrecht. De kern van elke vereniging is dan ook het lidmaatschap. Helaas is er tegenwoordig bij veel verenigingen een afname in het aantal leden. Hoe kan een vereniging ervoor zorgen dat bestaande leden behouden blijven en nieuwe leden worden aangetrokken? De gemeente Den Haag kan hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld het ontwikkelen van vernieuwend aanbod en lidmaatschapsvormen, of door een analyse te maken van het huidige ledenbestand.

 

Ledenwervingshandboek
Het ledenwervingshandboek is er om sportverenigingen in Den Haag te ondersteunen bij het vinden van nieuwe leden. En het behouden van bestaande leden. Op de website van WSDH kunt u het ledenwervingsboek aanvragen.

WhozNext-team
Het WhozNext-team bestaat uit jongeren van de vereniging. Zij organiseren activiteiten om nieuwe jonge leden te vinden voor de vereniging. Voor het opzetten van een WhozNext-team is er onder meer financiële hulp beschikbaar.

Innovatiebudget
Het innovatiebudget geeft verenigingen financiële hulp. Hiermee kunnen zij nieuwe activiteiten organiseren om meer volwassenen aan het sporten te krijgen.
__________

Open Club

De maatschappelijke functie van sportverenigingen wordt steeds belangrijker. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan gezondheid, sociale verbinding en (talent)ontwikkeling van uiteenlopende doelgroepen. Voor een vereniging is het ook belangrijk om binding met de wijk te hebben, aangezien hier vaak een groot deel van de leden vandaan komt. Daarom biedt de Gemeente Den Haag verschillende ondersteuningsmiddelen om clubs te helpen hun band met de omgeving te versterken en hun maatschappelijke rol te vergroten.

Ontwikkelen open clubblad
De gemeente helpt met het ontwikkelen van een open clubblad. Dat is een tijdschrift van de vereniging en richt zich op de buurt. In het clubblad staan de komende evenementen. Ook de verschillende manieren waarop de buurt het clubhuis kan gebruiken staan erin.

Organiseren Club party
De gemeente helpt bij het organiseren van een Club party. Bij zo’n feest kunnen mensen uit de buurt de vereniging leren kennen.

__________

Positieve sportcultuur

De gemeente Den Haag ondersteunt sportverenigingen die streven naar een positieve sportcultuur. Hierin staat centraal dat iedereen met plezier, eerlijk, veilig en zonder zorgen kan sporten. Het doel is een omgeving waarin iedereen respect voor elkaar en elkaars grenzen heeft, en waar iedereen de kans krijgt om deel te nemen en erbij te horen.

Werken aan Sportstad Den Haag (WSDH) is beschikbaar om Haagse sportverenigingen te ondersteunen met advies, kennis en hulpmiddelen namens de gemeente. Als u vragen heeft over het bevorderen van deze positieve sportcultuur, kunt u deze aan WSDH stellen. Daarnaast biedt WSDH
op maat gemaakte cursussen aan. Alle ondersteuningsmiddelen zijn kosteloos aan te vragen via de gemeente of rechtstreeks bij WSDH.

 

Basisvoorwaarden Positieve Sportcultuur

In onderstaande video leer je wat de basisvoorwaarden van een Positieve Sportcultuur zijn en hoe je hier als Haagse sportclub mee aan de slag kan.

 

Positiviteit scoort
Positiviteit scoort is een plan om betrokkenheid en positief gedrag langs het veld aan te moedigen. In overleg met de club wordt gekeken naar manieren om de sfeer te verbeteren. Bekijk voor meer informatie de website Positiviteit Scoort.

Met andere ogen
Met andere ogen is een online beleving op je eigen club. In een Virtual Reality omgeving worden discriminerende situaties nagedaan. Dit zorgt ervoor dat het bespreken van (anti-) discriminatie makkelijker wordt.

Sport voor iedereen, diversiteit op onze club
‘Sport voor iedereen. Diversiteit in onze club’ is een cursus van de John Blankenstein Foundation. Het doel van deze cursus is sociale acceptatie binnen de sport.

Je kunt als vereniging (beginnende) vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) aanmelden voor de VCP-cursussen. Dit zijn fysieke cursussen waarbij VCP’ers handvatten krijgen om op de vereniging deze rol op te kunnen pakken.

__________

Communicatie

Slim en effectief communiceren is van essentieel belang voor sportclubs. Goede communicatie bevordert samenwerkingen, ledenwerving en -behoud, en het aantrekken van vrijwilligers voor een sportvereniging. Het is cruciaal om te begrijpen hoe verenigingen specifieke doelgroepen kunnen bereiken. Aangezien communicatie een breed onderwerp is, biedt de Gemeente Den Haag advies en
ondersteuning op verschillende niveaus.

 

Promotievideo
De gemeente helpt bij het maken van een promotievideo voor uw club. In de video zijn de sterke punten van de vereniging te zien. Dit kan andere clubs inspireren. Ook is het een goede manier om mogelijke nieuwe leden aan te trekken.

Advies online kanalen
Het bekijken van online-kanalen en het krijgen van professioneel advies waar nodig, om eventuele verbeteringen aan te brengen.

__________

Organisatie

Het besturen van een sportvereniging kan intensief zijn, en soms worden bestuurders geconfronteerd met meer taken dan ze van tevoren hadden verwacht. Met de juiste ondersteuning kunnen wij bestuurders voorzien van de nodige middelen om deze uitdagingen aan te pakken.

Besturen met impact
Geef je op voor de opleiding. Het programma bestaat uit 4 onderdelen; persoonlijk leiderschap, strategisch bestuur, verbinding en maatschappelijk ondernemerschap.

Cursus voor de penningmeester
We bieden verschillende cursussen aan voor de penningmeester, afgestemd op de vragen die binnen de vereniging leven.

Meerjarenbeleidsplan
Ontvang een format meerjarenbeleidsplan.

__________

Accommodaties

Een goede sportaccommodatie vormt de basis van een vitale en toekomstbestendige sportvereniging. Op velden die verlicht zijn met energiebesparende LED-verlichting wordt actief gesport, terwijl in het goed geïsoleerde clubhuis sociale contacten bloeien.

Het onderhouden en verbeteren van de accommodatie is geen eenvoudige taak en brengt diverse uitdagingen met zich mee. Door middel van subsidie, kennisdeling en begeleiding worden verenigingen ondersteund bij de ontwikkeling en verduurzaming van hun sportaccommodatie.

 

De volgende 4 middelen helpen verenigingen bij de ontwikkeling en verduurzaming van hun sportaccommodatie:

  • De IAS-subsidie: om sportaccommodaties te verduurzamen en te verbeteren. De IAS-subsidie kunt u combineren met de BOSA-subsidie van de Rijksoverheid. Soms kan het totale subsidiebedrag oplopen tot 100%.
  • Het serviceteam: een team dat helpt om klein onderhoud op de club uit te voeren. Mail serviceteambent@denhaag.nl om een aanvraag te doen.
  • SportNL Groen: zij geven advies over het verduurzamen van sportaccommodaties.
  • De Groene Club: helpt verenigingen om hun plek duurzamer te maken, vanaf het bedenken van plannen tot het echt uitvoeren van het project.

In onderstaande video leer je wat het Serviceteam Onderhoud Sportaccommodaties voor jouw club kan betekenen.

 

__________

Financiën

Het correct organiseren van de financiën is van groot belang voor het voortbestaan van een sportvereniging, en het is zeker geen eenvoudige opgave. Factoren zoals hoge energiekosten, afnemende ledenaantallen, moeite met het aantrekken van sponsors, of andere financiële tegenvallers kunnen de toekomstbestendigheid van de vereniging onder druk zetten. De gemeente Den Haag biedt daarom ondersteuningsmiddelen die helpen bij het verkrijgen van inzicht in de financiële situatie en het werven van nieuwe inkomstenbronnen. Met een goede en gezonde financiële organisatie kom de vereniging verder!

Maak daarom gebruik van één van de volgende mogelijkheden:

  • Een financieel handboek: geschikt voor het op orde krijgen van de financiën binnen een vereniging.
  • Een projectmanager: bij ingewikkelde financiële vragen, kan een projectmanager worden ingezet.
  • Je kunt als vereniging 12 maanden lang gratis profiteren van ondersteuning in het sponsorbeleid door SponsorVisie. Elke maand platform vol met praktische hulpmiddelen en support van de specialisten.

__________

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar om de club goed te laten functioneren. Zij dragen bij aan de verbetering, verfraaiing en het plezier binnen de club. Zonder vrijwilligers zou de club niet kunnen bestaan. Het aantrekken en behouden van vrijwilligers is daarom van groot belang. De gemeente Den Haag staat klaar om de club te ondersteunen bij het werven, coördineren, opleiden en behouden van vrijwilligers.

 

De gemeente ondersteunt de club bij het vinden, opleiden en behouden van vrijwilligers. De gemeente doet dit met de volgende ondersteuningsmiddelen:

__________

WSDH

Samen Werken aan Sportstad Den Haag (WSDH) helpt de gemeente en de sportclubs in Den Haag. WSDH kan helpen met het gebruiken van de ondersteuningsmiddelen die hierboven zijn genoemd. Ook geven ze advies, delen ze slimme ideeën en bieden ze verschillende soorten hulp aan de sportclubs in Den Haag. Bekijk voor meer informatie de website van WSDH.

__________

Scheidsrechter worden

Scheidsrechters zijn belangrijk binnen een sportclub. Ze dragen bij aan het bevorderen van sportiviteit en respect op het veld en in de zaal. De gemeente wil daarom iedereen aanmoedigen om scheidsrechter te worden. Vaak zijn er gratis mogelijkheden beschikbaar om dit te doen. Als financiële hulp nodig is, dan staat de gemeente klaar om te helpen. Neem contact op met sportsupport@denhaag.nl voor de mogelijkheden.

 

Overig

  • Van de diensten van de SESAM Academie kun je gratis gebruik maken. Deze academie zet zich in om onder andere sportverenigingen te ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een beleidsplan, een subsidieaanvraag, het aangaan van samenwerkingen en het opzetten van vrijwilligersbeleid.
  • Heeft jouw club een hulpvraag welke niet verholpen kan worden van één van bovenstaande middelen? Dan is het mogelijk een aanvraag te doen voor een oud-professional van de SESAM academie. Zij hebben oud professionals die zich onder andere inzetten op thema’s als strategie en organisatie, fondsenwerving en marketing en communicatie.