Extra ondersteuning

Met het project Go Go Den Haag doen wij er samen met jullie alles aan om de Hagenaar (weer) aan het sporten te krijgen! Jullie zijn hierin een heel belangrijke schakel. Daarom ondersteunen en faciliteren we jullie waar mogelijk. Het aanbod op deze pagina maakt onderdeel uit van het project Go Go Den Haag en is bedoeld voor alle Haagse sportaanbieders.

Op deze pagina vind je informatie over de thema’s. Per thema geven we aan welk aanbod er beschikbaar is.

__________

Vrijwilligers

Vrijwilligers. Ze lijken moeilijk te vinden. Gelukkig zijn er slimme oplossing voor. Van een kredietsysteem tot een digitale assistent genaamd ‘Taakie’. In onderstaande video zie je hoe Sail Center 107 en Oranje Tennis Club hun vrijwilligersprobleem oplossen.

 

Op zoek naar ondersteuning op het gebied van vrijwilligers?

 • Een beleidsplan vrijwilligers geeft verenigingen houvast op vrijwilligersgebied (denk aan vrijwilligerswerving en -behoud). Via dit invulformat kun je binnen één uur een volledig vrijwilligers beleidsplan opstellen. Neem contact op met de sportconsulent voor een Word-document.
 • Iedere Haagse sportvereniging kan sinds dit jaar gratis gebruik maken van de app ‘Taakie’. Dit zetten we door. De app kan je gebruiken om vrijwilligers te registreren en ze op verschillende ‘taakies’ (werkzaamheden) in te zetten.
 • Neem deel aan het traject ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ aan. Dit is een succesvolle landelijke methodiek voor de werving van vrijwilligers binnen je vereniging. Het doel van deze methodiek is dat (sport)verenigingsleden die nog niet vrijwillig actief zijn, dat wel worden.

__________

Financiën

 • Je kunt als vereniging 12 maanden lang gratis profiteren van ondersteuning in het sponsorbeleid door SponsorVisie. Elke maand ontvang je concrete tips en tricks en kun je gebruik maken van het online platform vol met praktische hulpmiddelen en support van de specialisten van SponsorVisie.
 • Workshop subsidies aanvragen. Tijdens deze workshop leer je meer over fondsen en subsidies voor sportverenigingen. Welke zijn er? Waar zijn ze voor? Komt jouw vereniging ervoor in aanmerking? En welke stappen zet je vervolgens?
 • Hulp van een financieel expert. Heeft jouw vereniging de begroting niet voldoende op orde? Dan kan een financieel expert helpen. Bijvoorbeeld om geld te besparen of om nieuwe inkomstenbronnen te vinden.

__________

Leden

Voor sportverenigingen is het werven van nieuwe leden en het binden en behouden van bestaande leden cruciaal. Het gratis handboek ledenwerving, binden en behoud helpt hierbij. In onderstaande video vertellen we hier meer over.

 

Het thema ‘leden’ staat ieder jaar in de top 3 van thema’s waar sportverenigingen ondersteuning op willen krijgen en mee aan de slag willen. Om Haagse sportaanbieders te helpen bij ledenwerving, binding en behoud heeft stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag samen met de gemeente Den Haag een praktisch handboek ontwikkeld. Download het handboek of neem voor meer informatie contact op met de sportconsulent uit jouw stadsdeel.

We zetten sportcoördinatoren in voor ondersteuning van sportverenigingen bij:

 • Het ontwikkelen van nieuw sportaanbod;
 • Het ontwikkelen van nieuwe lidmaatschapsvormen.

__________

Beleid & visie

Waar wil je heen als club? Waar staan jullie met elkaar voor? Hoe kom je uit het ‘waan van de dag’ besturen? Wat wil je dan uitstralen als club? In onderstaande video vertelt Pieter Hoog van HRC wat dit thema betekent voor de club. Daarnaast legt Babette van Beurden van de SESAM academie uit hoe de SESAM academie kan helpen om het beleid en de visie op jouw club te verbeteren.

 • Je kunt als vereniging gratis gebruik maken van onafhankelijk advies van het Ondernemersklankbord (OKB). Het doel van deze samenwerking is om sport en het bedrijfsleven samen te brengen. Voor vragen m.b.t. samenwerking met het bedrijfsleven, club identiteit, marketing, innoveren of creatieve oplossingen bedenken, staat het OKB voor jouw vereniging klaar.
 • Ook van de diensten van de SESAM Academie kun je gratis gebruik maken. Deze academie zet zich in om onder andere sportverenigingen te ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een beleidsplan, een subsidieaanvraag, het aangaan van samenwerkingen en het opzetten van vrijwilligersbeleid.
 • Een meerjarenbeleidsplan (MJBP) geeft de vereniging houvast voor de komende jaren. Waar wil de vereniging over 4 jaar staan en hoe denkt de vereniging dit te bereiken? Via dit invulformat kun je binnen één uur een volledig meerjarenbeleidsplan opstellen. Neem contact op met de sportconsulent voor een Word-document.

__________

Open Club

We zetten extra Sportcoördinatoren in die jullie kunnen ondersteunen bij het vergroten van jullie maatschappelijke rol. Deze Sportcoördinatoren kunnen bijvoorbeeld helpen bij het aanstellen van een verantwoordelijke binnen de vereniging op dit thema. Ook kunnen zij meehelpen bij het opstellen van een beleidsplan en ondersteuning bieden om die plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.

__________

Accommodaties

 • Ben jij al bekend met de nieuwe subsidieregeling investeringen accommodaties sportverenigingen? Deze nieuwe regeling stimuleert je als vereniging om verbeteringen aan de accommodatie door te voeren en deze toekomstbestendiger te maken. In de nieuwe regeling is daarnaast meer nadruk gelegd op het stimuleren van energiebesparende maatregelen.

In onderstaande video leer je meer over de IAS-subsidie. Deze subsidie kunnen Haagse sportverenigingen aanvragen om hun sportaccommodatie te verbeteren en te verduurzamen.

 • Wil je jouw sportaccommodatie verduurzamen en hierdoor direct kosten besparen? Vraag dan een gratis energiescan aan om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en om in aanmerking te komen voor verdere begeleiding bij het verduurzamen van jouw sportaccommodatie!
 • Heeft jouw club hulp nodig bij het onderhoud van de sportclub? Je kunt als Haagse sportvereniging gratis gebruik maken van het Serviceteam Onderhoud Sportaccommodaties. Mail serviceteambent@denhaag.nl om een aanvraag te doen.

In onderstaande video leer je wat het Serviceteam Onderhoud Sportaccommodaties voor jouw club kan betekenen.

 

__________

Positieve sportcultuur

Den Haag is een sportstad. Lekker bewegen en samen plezier hebben staat voorop. Op verenigingen zorgen sporters, vrijwilligers en ouders met elkaar voor een positieve sportcultuur. WSDH stimuleert en faciliteert Haagse sportverenigingen kosteloos bij de doorontwikkeling hiervan. Bekijk in onderstaande video wat WSDH voor jouw vereniging op het gebied van een positieve sportcultuur kan betekenen.

 

Basisvoorwaarden Positieve Sportcultuur

In onderstaande video leer je wat de basisvoorwaarden van een Positieve Sportcultuur zijn en hoe je hier als Haagse sportclub mee aan de slag kan.

 

Pedagogisch sportklimaat

Werken aan een pedagogisch sportklimaat binnen jouw sportvereniging? SWSDH helpt verenigingen op weg met verschillende gratis workshops. Van positief coachen tot het signaleren van opvallend gedrag.

 

Ouderbetrokkenheid bij sport

Ouders zijn cruciaal voor een positieve sportervaring van hun kinderen. WSDH biedt gratis hulp aan Haagse sportverenigingen om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

 

Positiviteit scoort

Zorg voor een goede sfeer langs de lijn en doe mee met de pilot ‘Positiviteit scoort‘. Dit zorgt voor meer spelplezier en meer enthousiasme bij de jeugd voor hun sport. Een van de materialen van de pilot is de blauwe kaart, een complimentenkaart om na afloop van een wedstrijd uit te delen aan de tegenstander.

 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook bij sportverenigingen komt het helaas voor: seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bekijk in onderstaande video waar je terecht kan met vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat je verplichtingen als verenigingsbestuurder zijn.

 

Grensoverschrijdend gedrag gaat over gedrag wat we met zijn allen, binnen de vereniging en binnen Den Haag, niet accepteren. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarbij één van de betrokken partijen schade oploopt of het niet eens is met seksuele uitingen of handelingen van een ander. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) vertelt in deze video waar je terecht kan met vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag en wat je verplichtingen als verenigingsbestuurder zijn. Het CVSN en WSDH vertellen tevens hoe je seksueel grensoverschrijdend gedrag preventief tegen kan gaan en hoe zij daarbij kunnen ondersteunen.

Respect en inclusie

Het is belangrijk dat iedereen veilig en met plezier kan sporten. De gemeente zet zich daarom met haar partners Werkgever Sportclubs Den Haag (WSDH) en de John Blankenstein Foundation (JBF) in om inclusie en respect te bevorderen. Iedereen is welkom op sportverenigingen in Den Haag!

Karin Blankenstein en Paul Partin Raspe leggen in onderstaande video uit wat de JBF doet en hoe de JBF je club kan helpen met workshops op maat voor eigenlijk alle betrokkenen binnen de club.

 • Je kunt als vereniging (beginnende) vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) aanmelden voor de VCP-cursussen. Deze vinden dit najaar plaats. Dit zijn fysieke cursussen waarbij VCP’ers handvatten krijgen om op de vereniging deze rol op te kunnen pakken.
 • Project ‘met andere ogen’: middels virtual reality stappen deelnemers in het leven van anderen. Ze verplaatsen zich eventjes in de leefwereld en ervaringen van mensen die ze (nog) niet kennen, of misschien wel nooit mee in aanraking komen. Deze persoon kan een andere huidskleur of culturele achtergrond hebben, maar ook een andere seksuele voorkeur, leeftijd of religie. Ze luisteren naar hun persoonlijke verhalen en worden geconfronteerd met hun dagelijkse dilemma’s. Zo maken deelnemers kennis met nieuwe geluiden, inzichten en perspectieven. Inmiddels zijn deze ‘ervaringen’ op meerdere verenigingen gehouden. Deze workshop is gratis, kan op de vereniging gehouden worden en kan aangevraagd worden via sportsupport@denhaag.nl.
 • Workshop: Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Vrijwilligers en leden hebben ontzettend veel invloed op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op een vereniging. Tijdens deze scholing word je je daar nog bewuster van. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Deze workshop biedt handvatten voor iedereen op de vereniging.
 • Workshop: Een open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+). Met deze 1,5 uur durende workshop zet je met je vereniging een grote stap in de goede richting om alle sporters binnen jouw vereniging zich thuis te laten voelen. Je krijg je handvatten aangereikt om leden zichzelf te kunnen laten zijn.
 • Bijeenkomsten trainersbegeleiding. Wekelijks zetten duizenden trainers zich op de sportverenigingen in Nederland in om met heel hun hart training te geven. Zij zijn, samen met de andere vrijwilligers, vaak de ruggengraat van je vereniging. Deze trainers verdienen daarom persoonlijke aandacht. En dat is precies waar deze bijeenkomst op ingaat. Thema’s als coaching van de trainers zelf en pedagogische trainingsvaardigheden komen aan bod. Ook wordt kennis en ervaring gedeeld tussen de verschillende trainers en verenigingen.
 • Ga naar de website van WSDH voor het complete ondersteuningsaanbod en voor meer informatie of neem contact op met Folkert Steen van WSDH via het e-mailadres folkert.steen@swsdh.nl.

__________

Communicatie

Slim en effectief communiceren is voor sportclubs essentieel. In onderstaande video leer je welke stappen je kunt nemen om je clubcommunicatie te verbeteren.

 • Masterclass ‘Presteren met Communiceren’. Deze masterclass bestaat uit 3 plenaire werksessies met tussendoor een stukje ‘huiswerk’ en begeleiding. Tijdens de masterclass wordt, onder begeleiding van sessieleider Martin van Berkel, toegewerkt naar een eigen communicatieplan. Natuurlijk worden er ook tips en ervaringen gedeeld tussen de verenigingen. Er kunnen maximaal 8 verenigingen deelnemen met minimaal 2 personen per vereniging. Deelname is gratis. De sessies kunnen heel goed online gevolgd worden en zijn dus laagdrempelig om vanuit huis aan deel te nemen.
 • Handboek communicatie voor sportverenigingen. Zelf aan de slag? Behoefte aan inspiratie of een naslagwerk? Communicatie verandert. Razendsnel zelfs. Het handboek geeft antwoorden en praktische tips voor de communicatievraagstukken van sportclubs. Het door Martin van Berkel geschreven boek (verzorgd tevens de masterclass), helpt bestuurders en pr- en communicatiefunctionarissen de communicatie van hun verenigingen naar een hoger niveau te tillen, zowel in strategie als in de concrete, dagelijkse uitvoering. Het handboek kost €29,15 en kun je bestellen via deze link.

__________

Goed bestuur

Goed bestuur is belangrijk binnen elke sportvereniging. In onderstaande video leer je welke stappen je kunt nemen om het bestuur van jouw club te verbeteren.

 

Er zijn verschillende workshops en opleidingen die bijdragen aan het verbeteren van het bestuur van sportverenigingen.

 • Meld je aan voor de opleiding Besturen met Impact van de KNVB. De rol van bestuurder wordt in een veranderende samenleving steeds uitdagender en complexer. Dat vraagt veel van een bestuurder, maar het biedt ook mooie uitdagingen om op persoonlijk vlak stappen te maken. Door goed gebruik van krachten en talenten ontstaat een hechtere, goed samenwerkende club. De opleiding ‘Besturen met Impact’ bestaat uit vier dagdelen (één keer per maand) en wordt gegeven in de Sportcampus Den Haag. De opleiding is ook toegankelijk voor bestuurders van verenigingen van andere sporten dan voetbal. Je leert jouw vereniging nog beter te organiseren en je krijgt de mogelijkheid je als bestuurder verder te ontwikkelen. De opleiding wordt door de gemeente Den Haag kosteloos aangeboden. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 • Volg de workshop 4 inzichten voor bestuurders. De 4 inzichten zijn: Samen doen, Meenemen, Eigenaarschap en Support. In samenwerking met andere sportbestuurders krijg je de mogelijkheid op je eigen manier te groeien als bestuurder en daarmee te zorgen voor een betere en sterkere vereniging. De 4 inzichten helpen je om de juiste focus te houden binnen de vereniging en inzicht te krijgen in jezelf en anderen. De kracht van deze workshop zit in het feit dat je als verenigingsbestuurders kunt leren van elkaars ervaringen waarbij herkenbare en dagelijkse situaties aan bod komen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
 • Bestuursondersteuning voor Haagse sportverenigingen
  Heeft jouw club behoefte aan het schrijven van een projectplan? Wil de club de organisatiestructuren graag doorontwikkelen of nieuwe bestuursleden vinden? Heeft de club ondersteuning nodig om financieel gezond te worden/blijven? Dit zijn een aantal vragen waar de professionele vrijwilligers van de SESAM-academie zich graag belangeloos voor inzetten.
 • De SESAM Academie ondersteunt Haagse sportaanbieders die op zoek zijn naar organisatorische hulp. Dit doen zij door (indien gewenst) langdurig persoonlijke begeleiding, bestuurscoaching toe te passen en/of bestuurstaken op te pakken. De SESAM Academie biedt concrete hulp bij bestuurlijke taken, zoals het opstellen van plannen, werven van fondsen, financiële vraagstukken of organisatorische uitdagingen.
 • Mocht de club interesse hebben in deze persoonlijke ondersteuning, geef dit dan door aan jouw sportconsulent. De SESAM Academie zal een intakegesprek inplannen, waarin gezamenlijk de begeleiding wordt afgesproken. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de SESAM Academie.

Neem vooral contact op met de sportconsulent uit jouw stadsdeel of wijk als je gebruik wil maken van één of meerdere producten of diensten.