Beleid & Visie

  • Je kunt als vereniging gratis gebruik maken van onafhankelijk advies van het Ondernemersklankbord (OKB). Het doel van deze samenwerking is om sport en het bedrijfsleven samen te brengen. Voor vragen m.b.t. samenwerking met het bedrijfsleven, club identiteit, marketing, innoveren of creatieve oplossingen bedenken, staat het OKB voor jouw vereniging klaar.
  • Ook van de diensten van de SESAM Academie kun je gratis gebruik maken. Deze academie zet zich in om onder andere sportverenigingen te ondersteunen bij bijvoorbeeld het opstellen van een beleidsplan, een subsidieaanvraag, het aangaan van samenwerkingen en het opzetten van vrijwilligersbeleid.
  • Een meerjarenbeleidsplan (MJBP) geeft de vereniging houvast voor de komende jaren. Waar wil de vereniging over 4 jaar staan en hoe denkt de vereniging dit te bereiken? Via dit invulformat kun je binnen één uur een volledig meerjarenbeleidsplan opstellen. Neem contact op met de sportconsulent voor een Word-document.