Positieve sportcultuur

  • Je kunt als vereniging (beginnende) vertrouwenscontactpersonen (VCP’ers) aanmelden voor de VCP-cursussen. Deze vinden dit najaar plaats. Dit zijn fysieke cursussen waarbij VCP’ers handvatten krijgen om op de vereniging deze rol op te kunnen pakken.
  • Project ‘met andere ogen’: middels virtual reality stappen deelnemers in het leven van anderen. Ze verplaatsen zich eventjes in de leefwereld en ervaringen van mensen die ze (nog) niet kennen, of misschien wel nooit mee in aanraking komen. Deze persoon kan een andere huidskleur of culturele achtergrond hebben, maar ook een andere seksuele voorkeur, leeftijd of religie. Ze luisteren naar hun persoonlijke verhalen en worden geconfronteerd met hun dagelijkse dilemma’s. Zo maken deelnemers kennis met nieuwe geluiden, inzichten en perspectieven. Inmiddels zijn deze ‘ervaringen’ op meerdere verenigingen gehouden. Deze workshop is gratis, kan op de vereniging gehouden worden en kan aangevraagd worden via sportsupport@denhaag.nl.
  • Workshop: Herkennen en voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Vrijwilligers en leden hebben ontzettend veel invloed op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op een vereniging. Tijdens deze scholing word je je daar nog bewuster van. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je leren herkennen. Deze workshop biedt handvatten voor iedereen op de vereniging.
  • Workshop: Een open en veilige sport voor iedereen (LHBTI+). Met deze 1,5 uur durende workshop zet je met je vereniging een grote stap in de goede richting om alle sporters binnen jouw vereniging zich thuis te laten voelen. Je krijg je handvatten aangereikt om leden zichzelf te kunnen laten zijn.
  • Bijeenkomsten trainersbegeleiding. Wekelijks zetten duizenden trainers zich op de sportverenigingen in Nederland in om met heel hun hart training te geven. Zij zijn, samen met de andere vrijwilligers, vaak de ruggengraat van je vereniging. Deze trainers verdienen daarom persoonlijke aandacht. En dat is precies waar deze bijeenkomst op ingaat. Thema’s als coaching van de trainers zelf en pedagogische trainingsvaardigheden komen aan bod. Ook wordt kennis en ervaring gedeeld tussen de verschillende trainers en verenigingen.