Vrijwilligers

  • Een beleidsplan vrijwilligers geeft verenigingen houvast op vrijwilligersgebied (denk aan vrijwilligerswerving en -behoud). Via dit invulformat kun je binnen één uur een volledig vrijwilligers beleidsplan opstellen. Neem contact op met de sportconsulent voor een Word-document.
  • Iedere Haagse sportvereniging kan sinds dit jaar gratis gebruik maken van de app ‘Taakie’. Dit zetten we door. De app kan je gebruiken om vrijwilligers te registreren en ze op verschillende ‘taakies’ (werkzaamheden) in te zetten.
  • In het 4e kwartaal bieden wij het traject ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ aan. Dit is een succesvolle landelijke methodiek voor de werving van vrijwilligers binnen je vereniging. Het doel van deze methodiek is dat (sport)verenigingsleden die nog niet vrijwillig actief zijn, dat wel worden.