Samenwerking gemeente Den Haag en de Vechtsportautoriteit

In het kader van gezonde full-contact vechtsport is de gemeente Den Haag een samenwerking aangegaan met de Vechtsportautoriteit (VA). Waar de gemeente en de VA eerder al samenwerkten op het gebied van evenementen is er nu ook een samenwerking aangegaan met betrekking tot het keurmerk Vechtsportautoriteit.

De gemeente Den Haag biedt tientallen Haagse vechtsportscholen de mogelijkheid om het keurmerk te behalen op kosten van de gemeente. Het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM) biedt hierbij een ondersteunende rol. Via deze weg zijn er al een aantal vechtsportscholen die in 2021 het keurmerk hebben behaald.

Voortzetting 2022

De samenwerking tussen de gemeente Den Haag en het NIVM zet zich ook in 2022 voort. Dat is belangrijk, want vanaf 1 september 2022 wordt het keurmerk verplicht voor alle sportscholen die aan full-contact vechtsportevenementen meedoen. Het keurmerk Vechtsportautoriteit is bij uitstek het middel waarmee vechtsportschoolhouders kunnen laten zien dat er in hun dojo veilig, gezond en goed getraind wordt.

Wat is de Vechtsportautoriteit?

De Nederlandse Vechtsportautoriteit (VA) is in 2017 opgericht om de full-contact vechtsporten, kickboksen, Muay Thai en MMA, veiliger, gezonder en professioneler te maken. Dit doet de VA enerzijds door toezicht te houden op de evenementen en sportscholen waar de sporten worden aangeboden. Anderzijds informeert de VA gemeenten over vraagstukken met betrekking tot de vechtsporten. Om deze kerntaken uit te voeren heeft de VA in 2017 vijf opdrachten van het Ministerie van VWS gekregen:

  1. Eén richtlijn voor de organisatie van full-contact vechtsportevenementen die door alle promotors, bonden en gemeenten wordt gehanteerd.
  2. Het invoeren van een leeftijdsgrens voor wedstrijddeelname met trappen en stoten naar het hoofd bij de jeugd.
  3. Het invoeren van één uniform digitaal wedstrijdboekje ter bevordering van alle full-contact vechtsporters.
  4. Eén licentiesysteem voor promotors, trainers, coaches, juryleden, scheidsrechters en ringartsen.
  5. Het monitoren van de kwaliteit van de vechtsportscholen.

Keurmerk Vechtsportautoriteit

De eerste vier opdrachten van het ministerie van VWS zijn geïmplementeerd in de vorm van maatregelen. In maart 2021 is de vijfde opdracht in de vorm van het Keurmerk Vechtsportautoriteit geïmplementeerd. Met het Keurmerk VA kunnen sportschoolhouders laten zien dat zij hun zaken goed op orde hebben. Het keurmerk, dat digitaal kan worden aangevraagd, richt zich op vijf thema’s waaronder 26 vragen worden gesteld. De thema’s zijn:

  • accommodatie & materialen
  • gezondheid
  • sporttechnisch kader
  • gedragsregels & omgangsnormen
  • aanpak van grensoverschrijdend gedrag

Als alles in orde is en het keurmerk door de sportschoolhouder is verkregen, gaat er een auditteam van de VA langs om te kijken of de gegevens uit de aanvraag overeenkomen met de werkelijkheid

Positieve sportcultuur

Sporten is meer dan gezond bewegen, het gaat ook om veiligheid en plezier.

In déze video leer je wat de basisvoorwaarden van een Positieve Sportcultuur zijn en hoe je …

Lees verder over: Positieve sportcultuur

Communicatie bij sportclubs

Slim en effectief communiceren is voor sportclubs essentieel.

In déze video leer je welke stappen je kunt nemen om je clubcommunicatie te verbeteren.

Zie hieronder het …

Lees verder over: Communicatie bij sportclubs

Senioren Fit bij SV Erasmus

Elke woensdag wordt er bij SV Erasmus tussen 10 uur en 11 uur getraind door een groepje senioren uit de wijk.

Senioren Fit is binnen SV Erasmus een groot succes. Wat …

Lees verder over: Senioren Fit bij SV Erasmus