Subsidieregeling Haags Sport Initiatief opengesteld

Woon jij in Den Haag en breng je graag mensen in beweging, dan is dit je kans! Gemeente Den Haag doet een oproep aan Hagenaars en Haagse organisaties om met initiatieven te komen om inwoners in beweging te brengen. Hiervoor is de subsidieregeling ‘Haags Sport Initiatief’ beschikbaar. Op deze manier wil gemeente Den Haag, naast alle eigen programma’s en activiteiten, zoveel mogelijk Hagenaars structureel laten bewegen. 

Op zoek naar initiatieven om Hagenaars in beweging te krijgen

Het Haags Sport Initiatief is een stimuleringsregeling waarmee de stad wordt uitgedaagd om zelf initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren om Hagenaars in beweging te brengen en te houden. Na twee jaar van afwezigheid (door de onuitvoerbaarheid van activiteiten tijdens corona) is de regeling nu opnieuw opengesteld. De regeling is aangepast en toegankelijker gemaakt. Zo kunnen naast Hagenaars en non-profit organisaties (bedrijven zonder winstdoel) nu ook profit-organisaties (commerciële bedrijven zoals een restaurant of kapper) een aanvraag doen. Juist in deze financieel zware tijd voor vele verenigingen en organisaties, is het extra belangrijk om ondersteuning te blijven bieden voor creativiteit die leidt tot meer beweging bij Hagenaars. 

Voor Haagse organisaties (scholen zijn uitgesloten van de regeling) is maximaal 10.000 euro per aanvraag beschikbaar, voor particulieren ligt dit bedrag op 5.000 euro. 

Voorwaarden voor aanvraag

Natuurlijk moet de subsidieaanvraag aan een aantal voorwaarden voldoen, we sommen ze hieronder voor je op: 

  • De activiteit wordt uitgevoerd in Den Haag en is vernieuwend. Aan de activiteit kunnen gemakkelijk veel mensen mee doen.
  • Het doel van de activiteit is om Hagenaars vanaf 18 jaar die niet of nauwelijks bewegen, structureel te laten bewegen of sporten. 
  • De activiteit duurt minimaal 6 maanden.
  • De activiteit wordt binnen 12 maanden uitgevoerd. 
  • De vrijwilligers die helpen bij de uitvoering van de activiteiten hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De subsidieontvanger zorgt hiervoor. 
  • Als het college van burgemeester en wethouders hierom vraagt, doet de subsidieontvanger mee aan activiteiten die te maken hebben met de promotie, zichtbaarheid en bekendheid van de subsidieregeling.

Eerdere succesvolle initiatieven

De subsidieregeling is eerder opengesteld geweest van 2016 t/m 2020. In die jaren zijn er verschillende succesvolle activiteiten uitgevoerd. Van sport- en spelactiviteiten voor Hagenaars met hart- en vaatklachten tot atletiek activiteiten voor kinderen met een beperking. En van wandelen in de buitenlucht tot een maatschappelijke voetbalcompetitie. 

 

Ik heb een goed idee, waar meld ik me? 

Gemeente Den Haag nodigt je van harte uit om jouw sportieve initiatief aan te melden! Op de website van gemeente Den Haag vind je alle informatie over het indienen van de subsidieaanvraag. Daar vind je precies welke informatie jij moet aanleveren bij je idee, wanneer je iets hoort van de aanvraag en waar je terecht kunt met vragen. 

Fiets mee met de toertocht van de Tour de France Femmes

Op maandag 12 augustus start de Tour de France Femmes, de grootste wielerwedstrijd voor vrouwen ter wereld, in Nederland. De eerste etappe start die dag in Rotterdam, …

Lees verder over: Fiets mee met de toertocht van de Tour de France Femmes

TeamNL Sport Experience

Met de Tour de France Femmes, de Olympische Spelen in Parijs en het EK Beachvolleybal in Den Haag is de zomer van 2024 een heuse Haagse Sportzomer. Deze activiteiten …

Lees verder over: TeamNL Sport Experience

Draag bij aan een positieve sportcultuur!

Deze maand draait het bij WSDH om het creëren van een positieve sportcultuur in Den Haag! Het doel is dat iedereen veilig en met plezier kan sporten.

Wist je dat WSDH …

Lees verder over: Draag bij aan een positieve sportcultuur!