Ron Jansen: ”De vereniging is een mooi middel om met elkaar te verbinden”

Sinds 1997 kent Den Haag de Adviesraad voor Sport, een onafhankelijk orgaan met als doel het bevorderen van een optimaal sport- en recreatiebeleid binnen de gemeente Den Haag. Sinds 1 oktober 2022 is Ron Jansen de nieuwe voorzitter, hij volgt John van den Berg op die in totaal 8 jaar als voorzitter actief was.

Wat doet de adviesraad voor sport precies?

“De Adviesraad voor Sport is een orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de wethouder sport en het college. Die adviezen hebben betrekking op allerlei onderwerpen gerelateerd aan sport in de breedste zin. Dus je hebt het dan over topsport, breedtesport, specifieke achterlopende doelgroepen, ongeorganiseerde sport en alles wat daartussen valt.”

“Gevraagd advies geven we bijvoorbeeld wanneer de wethouder ons vraagt om mee te denken over bepaalde thema’s binnen de sport. Bij ongevraagd advies gaan we uit van wat wij signaleren vanuit de sport in Den Haag en ontwikkelingen in de stad.”

Wie is de adviesraad voor sport?

“De Adviesraad voor Sport bestaat uit een dagelijks bestuur en diverse leden, iedereen doet dit op vrijwillige basis. Als voorzitter ben ik onderdeel van het dagelijks bestuur, samen met drie andere leden. Daarnaast bestaat de Adviesraad uit 16 leden, zij zitten op persoonlijke titel in de raad en hebben allemaal verschillende invalshoeken. Zo ligt hun expertise onder andere in de zorg, het onderwijs, bedrijfsleven, communicatie en bijvoorbeeld topsport, maar allemaal hebben ze een relatie met de sport.”

“We komen zo’n zes à zeven keer per jaar bij elkaar voor een voltallig overleg met alle leden, eens per jaar schuift ook de wethouder bij dit overleg aan. Met het dagelijks bestuur hebben we iedere zes weken overleg. Daarnaast hou je natuurlijk contact met organisaties en sportverenigingen in Den Haag en behandel je verzoeken die binnenkomen.”

Wat hebben verenigingen aan de adviesraad voor sport?

“Het is goed om te vermelden dat wij geen belangenbehartigers zijn voor verenigingen. Onze adviezen zijn strategisch en tactisch van aard. Dus we zitten niet in de operationele advisering voor een individuele vereniging, denk daarbij aan een vereniging die financiële tekorten heeft of hulp nodig heeft bij het vrijwilligersbeleid.”

“Wat wij daarin wel doen is advies geven over de gemeentelijke instrumenten bijvoorbeeld over vrijwilligersbeleid. We kijken dan of deze nog actueel zijn en toetsen dit bij de verenigingen.”

“Verenigingen zien ook bepaalde ontwikkelingen op zich afkomen, denk dan bijvoorbeeld aan de groei van de stad. Er komen meer woningen, dus meer inwoners. Dat heeft invloed op de verenigingen en sportclubs die in die uitbreidende wijken liggen. Wij denken dan mee over bijvoorbeeld de huisvesting van de mogelijke ledengroei en het ontwikkelen van sportfaciliteiten op gemeentelijk niveau.”

Hoe denken jullie over samenwerkingen?

“Samenwerken vinden wij ontzettend belangrijk. Enerzijds met de gemeente, anderzijds met de diverse verenigingen, sportclubs en overige sportaanbieders. De groei en de ontwikkeling van de Binckhorst is een mooi voorbeeld. Wij hebben recentelijk aandacht gevraagd bij de coalitiepartijen om de sport niet als sluitstuk te gebruiken bij de begrotingsonderhandelingen, maar prominenter op de agenda te zetten. In de ontwikkelingsplannen moet voldoende sportruimte en faciliteiten worden geborgd. Dit kan alleen gerealiseerd worden als er wordt samengewerkt door de betrokken belanghebbenden.”

Heb je een tip voor verenigingen om meer met elkaar samen te werken?

“Wij stellen iedere vier jaar een sportmanifest op, hiermee proberen wij de politiek op de middellange en lange termijn te beïnvloeden met bepaalde sportdoelstellingen. Nu hebben wij hier een mooi onderdeel rondom het thema samenwerken opgenomen: de sporthub (zie kader, red.). Wij vinden dat verenigingen meer met elkaar moeten samenwerken, elkaar moeten opzoeken en van elkaar moeten leren. Dit bevordert de toekomstbestendigheid van verenigingen. Zie elkaar niet als concurrenten.”

“Het moet een doel van iedere vereniging zijn om het verenigingsleven in Den Haag te laten bestaan en voort te laten bestaan. Je ziet helaas steeds meer verenigingen wegvallen en minder mensen sporten. Terwijl de vereniging zo’n mooi middel is om met elkaar te verbinden, te leren en te netwerken.”

Kijk voor meer informatie over de Adviesraad voor Sport op adviesraadvoorsport.nl

De Sporthub

In het sportmanifest 2022-2026, opgesteld door de Adviesraad voor Sport, geven ze het advies sportverenigingen te professionaliseren door het aanwijzen van 10 sporthubs in 2025. De Adviesraad heeft opgemerkt dat het onderscheid tussen grote bloeiende verenigingen en kleine stagnerende verenigingen in onze stad steeds groter wordt. In een zogenaamde sporthub stelt een sterke club de kennis en ervaring beschikbaar aan 6 tot 8 kleine sportverenigingen door proactief te faciliteren en te ondersteunen. De hubs worden ondersteund door professionals.
____________

Dit artikel is afkomstig uit het magazine ‘Samen voor de Haagse sport’. Benieuwd naar de rest van het magazine? Lees hier verder.

De Haagse Vitaliteitsspelen zijn terug!

Na de succesvolle eerste editie organiseert de gemeente Den Haag op donderdag 30 mei de tweede editie van de Haagse Vitaliteitsspelen bij HAAG atletiek! Doe mee met hét …

Lees verder over: De Haagse Vitaliteitsspelen zijn terug!

Help mee om Den Haag toegankelijker te maken!

Voor het 7e jaar op rij organiseert Voorall de Onbeperkt070-prijs waarbij initiatieven en ideeën om Den Haag toegankelijker en inclusiever te maken in het zonnetje …

Lees verder over: Help mee om Den Haag toegankelijker te maken!

Route Tour de France Femmes bekend!

De route van de Tour de France Femmes is onthuld! Op maandag 12 augustus 2024 fietsen de wielrensters Den Haag in vanaf de Escamplaan, via Laak, de Schilderswijk en het …

Lees verder over: Route Tour de France Femmes bekend!